TOPlist
Od 18.05.2015

ChemLog

Spolupráca v chemickej logistike v strednej a východnej Európe

www.ChemLog.info

… je projekt európskej spolupráce medzi krajinskými vládami, chemickými zväzmi a výskumnými inštitúciami Nemecka, Poľska, Českej republiky, Slovenska, Maďarska, Rakúska a Talianska s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti chemického priemyslu zlepšením zdrojov v strednej a východnej Európe,

… chce prekonať bariéry medzinárodnej dopravy v smere Východ – Západ iniciovaním procesu výmeny skúseností a uľahčiť rozvoj infraštruktúrnych projektov s veľkým významom pre chemický priemysel,

… chce vytvoriť vzťahy trvalej spolupráce projektových partnerov – komôr, zväzov, asociácii, podnikov, logistických partnerov - na miestnej, národnej a európskej úrovni určením priorít a hľadaním riešení pre zlepšenie logistickej infraštruktúry v strednej a východnej Európe,

… pozýva zúčastnených na dosiahnutie uvedených cieľov.

Ciele projektu

Výsledná mapka možných dopravných koridorov v rámci TEN-T pre chemický priemysel.

Aktivity

SWOT analýza ChemLog pre Slovenskú republiku
SWOT analysis of ChemLog for Slovak republic
Najlepšie skúsenosti ChemLog z praxe - analýza
Best practice ChemLog - analysis

Štúdia uskutočniteľnosti rozvoja železničnej a kombinovanej dopravy ChemLog pre Slovenskú republiku
Príloha č.1 - Multimodálne dopravné koridory
Príloha č.2 - Východoslovenské prekladiská
Príloha č.3 - Megaboxy
Príloha č.4 - Kódy cisterien pre nebezpečný náklad
Feasibility study on development of rail and combined transport ChemLog for Slovak republic
Štúdia uskutočniteľnosti siete čistiacich staníc cisterien ChemLog pre Slovenskú republiku
Feasibility study network of cleaning stations for tanks ChemLog in the Slovak republic

Účastníci projektu

 

Kontakty

Vedúci projektu

Ministerstvo hospodárstva a práce Saska-Anhaltska
Hasselbachstraße 4
D 39104 Magdeburg
tel. +49 391 567 4452
fax +49 391 567 4722
web: www.mw.sachsen-anhalt.de
e-mail: catrin.gutowsky@mw.sachsen-anhalt.de

Partner projektu v Slovenskej republike

Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR
Ružinovská 1
821 02 Bratislava
Koordinátor: Ing. Jaroslav Čermák
Tel.: 02 4820 9001
Fax: 02 4363 8047
web: www.zchfp.sk/chemlog
e-mail: jcermak@duslo.sk, zchfp@zchfp.sk


Projekt ChemLog je financovaný z Európskej Únie v rámci programu CENTRAL EUROPE.
web: www.central2013.eu