TOPlist
Od 18.05.2015

Oznámenie 14/2009 Z.z.

(o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Macedónskej republiky o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave)

Autor: Ministerstvo zahraničných vecí SR
Platnosť od: 24.1.2009
Účinnosť od: 9.2.2009Dátum ratifikácie zmluvy: 9.12.2008

Uverejnené v Zbierke zákonov č. 7/2009 strana 270

OBLASŤ: Medzinárodné verejné právo

14/2009 Z.z.

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 11. marca 2008 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Macedónskej republiky o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave.

Národná rada Slovenskej republiky s dohodou vyslovila súhlas svojím uznesením č. 863 z 21. mája 2008 a rozhodla o tom, že ide o dohodu podľa článku 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.

Prezident Slovenskej republiky dohodu ratifikoval 9. decembra 2008.

Dohoda nadobudla platnosť 9. februára 2009 v súlade s článkom 12 ods. 1.

 Dohoda č. 14/2009 Z.z. medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Macedónskej republiky o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave.