TOPlist
Od 18.05.2015

Oznámenie 170/2000 Z.z.

(o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Republiky Slovinsko o spolupráci v kombinovanej doprave)

Autor: Ministerstvo zahraničných vecí SR
Platnosť od: 3.6.2000
Účinnosť od: 1.5.2000
Dátum uzatvorenia zmluvy: 9.2.1999

Uverejnené v Zbierke zákonov č. 75/2000 strana 2370

OBLASŤ: Dopravné právo a Medzinárodné verejné právo

170/2000 Z.z.

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 9. februára 1999 bola v Ľubľane podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Republiky Slovinsko o spolupráci v kombinovanej doprave.

Dohoda nadobudla platnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení neskoršej nóty, t. j. 1. mája 2000, na základe článku 12 ods 1.

 Dohoda č. 170/2000 Z.z. medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Republiky Slovinsko o spolupráci v kombinovanej doprave.