TOPlist
Od 18.05.2015

Oznámenie 179/2002 Z.z.

(o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Lotyšskej repuliky o medzinárodnej kombinovanej doprave)

Autor: Ministerstvo zahraničných vecí SR
Platnosť od: 11.4.2002
Dátum uzatvorenia zmluvy: 28.5.2001

Uverejnené v Zbierke zákonov č. 75/2002 strana 1840

OBLASŤ: Medzinárodné verejné právo

179/2002 Z.z.

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky


Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 28. mája 2001 bola v Lisabone podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Lotyšskej republiky o medzinárodnej kombinovanej doprave.

Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót 3. februára 2002 podľa článku 12 ods. 1.

 Dohoda č. 179/2002 Z.z. medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Lotyšskej republiky o medzinárodnej kombinovanej doprave.