TOPlist
Od 18.05.2015

Oznámenie 192/2002 Z.z.

(o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o medzinárodnej cestnej doprave)

Autor: Ministerstvo zahraničných vecí SR
Platnosť od: 19.4.2002
Dátum uzatvorenia zmluvy: 28.3.2001

Uverejnené v Zbierke zákonov č. 82/2002 strana 1974

RUŠÍ PREDPIS:


OBLASŤ: Medzinárodné verejné právo

192/2002 Z.z.

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
 
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 6. júna 2000 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o medzinárodnej cestnej doprave.
Dohoda nadobudla platnosť 2. mája 2001 na základe článku 18.

 
 Dohoda č. 192/2002 Z.z. medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o medzinárodnej cestnej doprave.