TOPlist
Od 18.05.2015

Oznámenie 223/1997 Z.z.

(o dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o medzinárodnej kombinovanej doprave)

Autor: Ministerstvo zahraničných vecí SR
Platnosť od: 14.8.1997
Účinnosť od: 23.7.1997
Dátum uzatvorenia zmluvy: 28.1.1997

Uverejnené v Zbierke zákonov č. 98/1997 strana 1981

OBLASŤ: Dopravné právo a Medzinárodné verejné právo

223/1997 Z.z.

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 28. januára 1997 bola v Budapešti podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o medzinárodnej kombinovanej doprave.

Dohoda nadobudla platnosť tridsiatym dňom po dni výmeny diplomatických nót, t. j. 23. júla 1997, na základe článku 11.

 Dohoda 223/1997 Z.z. medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o medzinárodnej kombinovanej doprave.