TOPlist
Od 18.05.2015

Oznámenie 301/1997 Z.z.

(DOHODA medzi Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a Ministerstvom dopravy a spojov Českej republiky o medzinárodnej kombinovanej doprave)

Autor: Ministerstvo zahraničných vecí SR
Platnosť od: 18.11.1997
Účinnosť od: 23.10.1997
Dátum uzatvorenia zmluvy: 23.10.1997

Uverejnené v Zbierke zákonov č. 123/1997 strana 2998

OBLASŤ: Dopravné právo a Medzinárodné verejné právo

301/1997 Z.z.

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky


Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 23. októbra 1997 bola v Brne podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a Ministerstvom dopravy a spojov Českej republiky o medzinárodnej kombinovanej doprave.

Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu na základe článku 7 ods. 1.

 Dohoda č. 301/1997 Z.z. medzi Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a Ministerstvom dopravy a spojov Českej republiky o medzinárodnej kombinovanej doprave.