TOPlist
Od 18.05.2015

Oznámenie 305/2001 Z.z.

(o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rakúskej republiky o medzinárodnej nákladnej doprave)

Autor: Ministerstvo zahraničných vecí SR
Platnosť od: 28.7.2001
Účinnosť od: 3.4.2001
Dátum uzatvorenia zmluvy: 15.12.1998

Uverejnené v Zbierke zákonov č. 126/2001 strana 3234

OBLASŤ: Medzinárodné verejné právo

305/2001 Z.z.

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 15. decembra 1998 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rakúskej republiky o medzinárodnej nákladnej doprave.

V súlade s článkom 16 ods. 1 dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 3. apríla 2001.

Odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou sa skončí platnosť článkov 5 až 10, a ak sa týkajú nákladnej dopravy, článkov 11 až 17 Dohody medzi Ministerstvom dopravy Československej socialistickej republiky a Spolkovým ministerstvom obchodu, živnosti a priemyslu o prevádzkovaní medzinárodnej nepravidelnej autobusovej dopravy a medzinárodnej nákladnej cestnej dopravy z 19. októbra 1967.

 Dohoda č. 305/2001 Z.z. medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rakúskej republiky o medzinárodnej nákladnej doprave.