TOPlist
Od 18.05.2015

Oznámenie 478/2006 Z.z.

(o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o medzinárodnej kombinovanej doprave)

Autor: Ministerstvo zahraničných vecí SR
Platnosť od: 18.8.2006
Účinnosť od: 1.6.2002
Dátum uzatvorenia zmluvy: 28.4.2001

Uverejnené v Zbierke zákonov č. 182/2006 strana 3926

Periodikum: Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí SR

OBLASŤ: Medzinárodné verejné právo

478/2006 Z.z.

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 28. apríla 2001 bola v Žywci podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o medzinárodnej kombinovanej doprave.

Dohoda nadobudla platnosť 1. júna 2002 v súlade s článkom 14 ods. 1.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.

 Dohoda č. 478/2006 Z.z. medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o medzinárodnej kombinovanej doprave.