TOPlist
Od 18.05.2015

Oznámenie 486/2007 Z.z.

(o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o medzinárodnej kombinovanej doprave)

Autor: Ministerstvo zahraničných vecí SR
Platnosť od: 25.10.2007
Účinnosť od: 29.10.2007
Dátum uzatvorenia zmluvy: 26.2.2007

Uverejnené v Zbierke zákonov č. 205/2007 strana 3518

Periodikum: Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.

OBLASŤ: Medzinárodné verejné právo

486/2007 Z.z.

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 26. februára 2007 bola v Kyjeve podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o medzinárodnej kombinovanej doprave.

Dohoda nadobudne platnosť 29. októbra 2007 v súlade s článkom 12 ods. 1.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

 Dohoda č. 486/2007 Z.z. medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o medzinárodnej kombinovanej doprave.