TOPlist
Od 18.05.2015

Oznámenie 511/2006 Z.z.

(o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o medzinárodnej kombinovanej doprave )

Autor: Ministerstvo zahraničných vecí SR
Platnosť od: 12.9.2006
Účinnosť od: 31.3.2001
Dátum uzatvorenia zmluvy: 14.6.2000

Uverejnené v Zbierke zákonov č. 194/2006 strana 4318

Periodikum: Príloha k čiastke 194 ročník 2006 Zbierky zákonov, str. 650;

OBLASŤ: Dopravné právo a Medzinárodné verejné právo

511/2006 Z.z.

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 14. júna 2000 bola v Sofii podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o medzinárodnej kombinovanej doprave.

Dohoda nadobudla platnosť 31. marca 2001 v súlade s článkom 10.

 Dohoda č. 511/2006 Z.z. medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o medzinárodnej kombinovanej doprave.