TOPlist
Od 18.05.2015

Oznámenie 56/2003 Z.z.

(o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Estónskej republiky o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave )

Autor: Ministerstvo zahraničných vecí SR
Platnosť od: 22.2.2003
Účinnosť od: 18.7.2001
Dátum uzatvorenia zmluvy: 28.5.2001

Uverejnené v Zbierke zákonov č. 28/2003 strana 490

Periodikum: Príloha k čiastke 28 ročník 2003 Zbierky zákonov, str. 234;

OBLASŤ: Medzinárodné verejné právo

56/2003 Z.z.

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 28. mája 2001 bola v Lisabone podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Estónskej republiky o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave.

Dohoda nadobudla platnosť 18. júla 2001 na základe článku 16 ods. 1.

 Dohoda č. 56/2003 Z.z. medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Estónskej republiky o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave.