TOPlist
Od 18.05.2015

Oznámenie 94/1999 Z.z.

(o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o medzinárodnej kombinovanej doprave)

Autor: Ministerstvo zahraničných vecí SR
Platnosť od: 13.5.1999
Účinnosť od: 10.2.1999
Dátum uzatvorenia zmluvy: 26.5.1998

Uverejnené v Zbierke zákonov č. 42/1999 strana 1042

OBLASŤ: Dopravné právo a Medzinárodné verejné právo

94/1999 Z.z.

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky


Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 26. mája 1998 bola v Kodani podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o medzinárodnej kombinovanej doprave.

Dohoda nadobudla platnosť tridsiaty deň po výmene nót, t. j. 10. februára 1999, na základe článku 11 ods. 1.

 Dohoda č. 94/1999 Z.z. medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o medzinárodnej kombinovanej doprave.Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o medzinárodnej kombinovanej doprave.