TOPlist
Od 18.05.2015

Hodvábna cesta otvorená

Dňa 6. augusta 2015 bola oficiálne spustená prvá pravidelná vlaková linka v týždenných intervaloch z prístavu Yingkou v Číne do terminálu Dobrá na Slovensku pod menom China Europe International.

Celá prepravná vzdialenosť je 11.000 km a preprava trvá 15 dní. Príchod prvého vlaku pravidelnej linky do Dobrej sa očakáva 31. augusta 2015. Jedná sa v poradí o štvrtú pravidelnú vlakovú linku medzi EÚ a Čínou z prístavu Yingkou cez Moskvu, kde sa vlakový koridor delí na smer cez Bielorusko a Poľsko a smer cez Ukrajinu a Slovensko.

Otvorenie "Silk Road East" hodvábnej vlakovej cesty je základom vybudovania hlavnej dopravnej tepny medzi Európskou ekonomickou zónou a Ázijskou ekonomickou zónou a bude mať veľký hospodársky význam pre obidve hospodárske zoskupenia.

Xinhua News Agency
reportér Li Gangshe

Skúšobné prepravy však začali už pred šiestimi rokmi.

Dňa 21. novembra 2009 prekročil v ranných hodinách slovensko–ukrajinskú hranicu Čierna nad Tisou/Čop nákladný kontajnerový vlak z Kórey. Jeho cieľovou stanicou bola Wroclaw v Poľsku. Dvadsať kusov 40-stopových kontajnerov bolo preložených z vozňov širokého rozchodu na vozne normálneho rozchodu v Termináli kombinovanej dopravy v Dobrej (TKD Dobrá), ktorý má v prenájme spoločnosť TransContainer - Slovakia.

Kontajnery boli po colnej kontrole preložené na moderné článkové vozne s trojnápravovými podvozkami normálneho rozchodu, ktorými disponuje Železničná spoločnosť Cargo Slovakia (ZSSK CARGO). Na jeden vozeň radu Sggmrss 90´ boli umiestnené dva 40-stopové kontajnery. Vozne sú zároveň vybavené špeciálnymi bezpečnostnými prvkami, ktoré znemožňujú otvorenie dverí kontajnera umiestneného na vozni. Desať vozňov širokého rozchodu naložených kontajnermi boli do TKD Dobrá pristavených o 11.00 hod., po prekládke na vozne normálneho rozchodu a nevyhnutnej fyzickej kontrole tovaru v kontajneroch pracovníkmi pobočky Colného úradu v Dobrej boli vozne posunuté do železničnej stanice Pribenik, odkiaľ bol o 16.48 hod. vypravený ucelený kontajnerový vlak do Poľska cez Plaveč. Pilotný kontajnerový vlak v relácii Inchon (Kórea), Yingkou (Čína), Zabajkalsk (Rusko), Čop (Ukrajina), TKD Dobrá (Slovensko) prešiel vyše desaťtisíc kilometrov za 17 dní. Na Slovensku absolvoval už svoju druhú prekládku kvôli rôznym rozchodom koľajníc. Aj s týmito technickými prestávkami prešiel vlak denne priemerne takmer 600 kilometrov.

Operátorom kontajnerového vlaku na území Ruska, Ukrajiny a čiastočne i Slovenska bola spoločnosť TransContainer, na území Kórey, Číny a Poľska spoločnosť Far East Land Bridge.