TOPlist
Od 18.05.2015

ILU-CODE

Technická norma STN-EN 13044-1 zavádza jednoznačné označovanie majiteľa pre európske intermodálne nákladové jednotky (ILU-intermodal loading unit) pod ktorými sa rozumejú výmenné nadstavby a manipulovateľné cestné návesy. Formát tohto označenia (11 miestne alfanumerické) je úplne kompatibilné so svetovo rozšíreným označovaním BIC-CODE podľa normy STN-ISO 6346. Norma počíta aj s označovaním kontajnerov, ktoré sa používajú v pozemnej kombinovanej doprave typu cesta-železnica.

Alfanumerický identifikátor obsahuje:

písmená

číslice

A -Z

A, B, D, E, K

1 - 0

kontrolné číslo

 Príklad označenia výmennej nadstavby, kontajnera alebo manipulovateľného cestného návesu v
 európskej pozemnej kombinovanej doprave typu cesta - železnica:

I

L

U

A

1

2

3

4

5

6

-

5

označenie držiteľa

druh

jedinečné sériové číslo

  podľa vzorca zo sériového čísla

A, B, D, E“ sú určené pre výmenné nadstavby alebo manipulovateľné cestné návesy podľa
                  normy STN-EN používané v obehu v európskej pozemnej doprave
K“             je určené pre kontajnery podľa normy STN-ISO používané výhradne v európskej
                  pozemnej doprave.

ILU – CODE platia a sú rešpektované úradmi a uznávané logistickými organizáciami výhradne na území Európy.

Odporúčané umiestnenie označenia výmenných nadstavieb a manipulovateľných cestných návesov identifikátorom ILU-CODE