TOPlist
Od 18.05.2015


Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky  

  je riadiaci orgán Operačného programu Doprava 2007 - 2013, súčasťou ktorého je aj prioritná os č. 3 zameraná na výstavbu infraštruktúry intermodálnej prepravy. V rámci tejto prioritnej osi budú vystavané 4 verejné terminály intermodálnej prepravy a inteligentný dopravný systém riadenia terminálov intermodálnej prepravy.

  Na splnení tohto cieľa spolupracuje ministerstvo so Železnicami Slovenskej republiky od roku 2007 a v roku 2011 plánuje zahájiť prvú stavbu s termínom dokončenia 3 terminálov do roku 2013. Keďže intermodálna preprava - kombinovaná doprava je systém, ktorý sa plánuje niekoľko rokov dopredu, ministerstvo už v súčasnosti zorganizovalo konferenciu.


"Infraštruktúra intermodálnej prepravy"
18. - 19. marca 2010 v Bratislave

 Konferencia informovala odbornú verejnosť v Európe o budúcich možnostiach verejnej intermodálnej infraštruktúry v Slovenskej republike.

 Konferenciu zorganizovalo Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky v spolupráci so Zväzom logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky a združením ČESMAD.

 Konferenciu otvoril pán Rudy Colle,  predseda predstavenstva UIRR - Zväzu operátorov kombinovanej dopravy - cesta-železnica.

 

  Zoznam účastníkov konferencie 

   Fotogaléria z konferencie

 Zborník príspevkov z konferencie "Infraštruktúra intermodálnej prepravy"

18. marca 2010

 Milan Mojš (štátny tajomník MDPT SR) - zahájenie konferencie

 

 Rudy Colle (UIRR) - úvodné slovo ku konferencii

   

 Peter Hrapko ( MDPT SR) - OPD 2007 - 2013, pr.os č. 3 - Infraštruktúra intermodálnej prepravy

 

 Jiří Samek (Metrans a.s., Česká republika) - Vplyv infraštruktúry kombinovanej dopravy na rozvoj kombinovanej dopravy z pohľadu súkromnej sféry

 

 

 Miroslav Horečný (ZSSK CARGO) - Obchodné aktivity a zámery ZSSK CARGO v intermodálnej preprave

 

 Hans-Paul Kienzler (K&P Consultants, Nemecko) - Výsledky projektu DIOMIS -príležitosti a ohrozenia pre kombinovanú dopravu na Slovensku a ďalšie krajiny strednej a východnej Európy

 

 

 Jaroslav Luterán (Sudop Trade spol. s r.o.,) - Projektová príprava TIP Košice

 

 

 Pavol Marušinec (MDPT SR) - Finančná podpora štátu prevádzky intermodálnej prepravy

 

 

 Peter Špalek (MDPT SR) - Úloha štátu pri rozhodovaní o výstavbe terminálov intermodálnej prepravy

 

 

 Erich Possegger (RCA, Rakúsko) - Skúsenosti s prevádzkovaním terminálov v Rakúsku

 

 Ján Bušovský (Prodex, spol. s r.o.) - Terminál intermodálnej prepravy Bratislava

 

 

 Radek Čech (Správa železniční dopravní cesty, Česká republika) - Dopad interoperabily železničnej infraštruktúry na intermodálnu dopravu

 

 

 György Bessenyei (Jaspers, Rakúsko) - Aktivity na podporu intermodálu a porovnanie s ďalšími krajinami

 

 

 Patric Judge (Bridgwater Consortium, Ltd, Velká Británia) - Integrovaný prístup k udržateľnosti intermodálnej prepravy

 

 

Eduard Prochác (Reming Consult, a.s.) - Terminál intermodálnej prepravy Žilina

 

 

Jaroslav Čermák (DUSLO, a.s, ) - Projekt ChemLog a kombinovaná doprava v chémii

 

 

Ján Bušovský (Prodex, spol. s r.o.) - Terminál intermodálnej prepravy Leopoldov

 

 

Magdaléna Konvičková (Ministerstvo dopravy, Česká republika) - Informácie o súčasnej podpore kombinovanej dopravy v Českej republike

 

 

Miloš Zaťko (SIMCON, s.r.o.) - Počítačové simulácie intermodálnych terminálov – plánovanie, racionalizácia prevádzky

 

 

 19. marca 2010

Přemysl Šrámek (Bohemiakombi, Česká republika) - Kombinovaná doprava by nemala predstavovať konkurenciu pre cestných dopravcov, ale službu

 

 

Ralf-Charley Schultze (GEFCO, Rakúsko) - Riešenie intermodálnej prepravy (Kaluga projekt)

 

 

Reiner Mertel (Kombikonsult GmbH, Nemecko) - Prečo sa v Nemecku za 10 rokov zdvojnásobila kombinovaná doprava

 

Helmut Jerolitsch (SCHENKER & CO AG, Nemecko) - Rozvoj kombinácie dopravy cesta - železnica. Prípadová štúdia pre prepravy medzi strednou a juhovýchodnou Európou

 

Juergen Koehl (IBM Container Logistics) - Optimalizácia pohybu kontajnerov

 

 

Jiří Pokorný (TransContainer - Slovakia, a.s.) - Intermodálne prepravy východ - západ