TOPlist
Od 18.05.2015

INTERMODÁLNA PREPRAVA

Premiestňovanie tovaru v jednej a tej istej nákladovej jednotke alebo cestnom vozidle, ktoré používajú postupne dva alebo viac druhov dopravy bez toho, aby sa s tovarom manipulovalo pri zmene druhu dopravy. Naviac, termín intermodalita sa používa na opísanie dopravného systému, kde sa dva alebo viac druhov dopravy používa na prepravu tej istej nákladovej jednotky nepretržito, v prepravnom reťazci od dverí – k dverám*.


* Oznámenie Európskej komisie COM(97)243 final používa termín intermodalita na opísanie systému dopravy, kde sa dva alebo viac dopravných odborov používajú integrovaným spôsobom na zabezpečenie úplného dopravného reťazca z domu do domu.