TOPlist
Od 18.05.2015

Intermodálne terminály na Slovensku

Železničné trate dohody AGTC a intermodálne terminály v súčasnosti a ďalší vývoj do roku 2013 podľa koncepcie rozvoja kombinovanej dopravy v SR

 

Miesto

Vlastnícke pomery

Operátor

Rozloha (m2)

Sklado-vacia plocha (m2)

Manipulačné zariadenie

Počet a dĺžka koľají

Bratislava ÚNS

Činný

Budova – stanovište dispečerov – ŽSR, ostatné budovy a pozemky – ZSSK Cargo, a.s. koľaje SKD INTRANS, a.s.

SKD INTRANS,

a.s. Žilina

34500

16 000

1 portálový žeriav 32 t
1 bočný prekladač
1 čelný prekladač Kalmar
pevná čelná RoLa rampa

3 koľaje (290 m, 297 m, 325 m)

Bratislava prístav Pálenisko

Činný

SPaP, a.s.

Bratislava

SpaP, a.s. Bratislava

21000

11 000

5 portálových žeriavov,
2x16 t, 2x20 t a 36/32 t,
2 čelné prekladače LUNA 45 t, 1 stabilná rampa RoRo

2 koľaje (150 m, 300 m)

Rusovce
Mimo prevádzky

ŽSR

 

  

   

Prístupová cesta
RoLa

Koľaj 14 (480 m), koľaj č. 6 (480 m)

Trstená
Mimo prevádzky

ŽSR

ZSSK, a.s.

8 500

8 000

1 pohyblivá čelná rampa RoLa

1 koľaj
(310 m)

Žilina

Činný

Pozemok ŽSR

Pozemok v prenájme SKD INTRANS, a.s. Žilina

SKD INTRANS, a.s. Žilina

5 976 z toho
1500 m2 prenaja-té pre Intrans

1 000

2 čelné prekladače Kalmar

1 koľaj prenajatá (425 m),

1 koľaj
(470 m)

Terminál ID Dobrá

Činný

Trafo vo vlastníctve ŽSR - ako stavba na cudzom pozemku
ZSSK Cargo, a.s.

ZSSK Cargo, a.s.

Transcontainer Slovakia s.r.o.

180 750

2 640 voľné

245 kryté

2 portálové prekladače 50 t,

1 čelný prekladač LUNA 45 t

8 koľají
(NR 570m, 595m/735m, 684m)
(ŠR 593m, 588m, 812m, 802m)

Čierna nad Tisou
(KP Biel)

Pozemky sa vysporia-davajú. Nie je tarifný bod, iba obchodný účtovný bod

    

6 000 V súčasnosti využívané pre VSP

1882

Kontejnerový žeriav PKJ 36

4 koľaje(normálny rozchod 120 m, 120 m, široký rozchod 120 m, 120 m )

Ružomberok
Mimo prevádzky

ŽSR

ŽSR

35 372

1 portálový žeriav 32 t

3 koľaje (310 m, 2x320 m)

Dunajská Streda (nový)

Činný

METRANS (Danubia) a.s.

METRANS (Danubia) a.s.

   

   

3 portálové žeriavy 36t, 
7 čelných prekladačov
5x10t,2x45t

9 koľají (650 m,629 m,727 m,2x655 m,4x550m)

Dunajská Streda (starý)

Odstavený

METRANS (Danubia) a.s.

METRANS Danubia, a.s.

30 000

25 000

1 čelný prekladač
KALMAR 45 t

1 koľaj (200 m)

Sládkovičovo

Činný

GREEN Integrated Logistics (Slovakia), s.r.o.

GREEN Integrated Logistics (Slovakia), s.r.o.

  

    

1 portálový žeriav,
1 čelný prekladač

1 koľaj (290 m)

Nové Zámky
Fyzicky zrušený

OZON s.r.o.
V likvidácii

OZON, s.r.o.

    

30 000

(koľaje vytrhané)
RoLa

2 koľaje
(423 m,
437 m)

Košice

Činný

Pozemok ZSSK CARGO Časť-SKD Intrans

SKD INTRANS, a.s. Žilina

14 820

2 600

pneumatikové žeriavy 19 t, 12 t, 2 bočné prekladače 35 t

2 koľaje (2x180 m)

Dobudovanie základnej infraštruktúry intermodálnej prepravy v SR podľa zámerov Národného strategického referenčného rámca 2007 - 2013

Národný strategický referenčný rámec 2007 - 2013

Špecifická priorita 1.1 - Dopravná infraštruktúra a rozvoj verejnej osobnej dopravy

Operačná priorita 1.1.3 – Modernizácia a rozvoj infraštruktúry intermodálnej prepravy

Zámer projektu

Náklady na výstavbu

Celkové náklady

Verejné zdroje

SR

1.

Intermodálny terminál Žilina

41,5 mil. €

35,3 mil. €

85 %

6,2 mil. €

15 %

2.

Intermodálny terminál Košice

41,5 mil. €

35,3 mil. €

85 %

6,2 mil. €

15 %

3.

Intermodálny terminál Bratislava

46,5 mil. €

39,5 mil. €

85 %

7,0 mil. €

15 %

4.

Intermodálny terminál Zvolen

41,5 mil. €

35,3 mil. €

85 %

6,2 mil. €

15 %

 Mimo operačný program - na základe štúdie potenciálov
5.

Leopoldov

?

?

?

?

?

Umiestnenie intermodálnych terminálov vo vzťahu k priemyselným parkom podľa operačného programu Doprava

Typové riešenie intermodálnych terminálov vychádza z faktu, že Slovensko je vnútrozemská krajina geograficky situovaná uprostred kontinentu, v ktorej majú uplatnenie tzv. koncové terminály s napojením na železnicu a cestnú sieť, tzv. bimodálne terminály a v jednom prípade aj na dunajskú vodnú cestu, tzv. trimodálny terminál.

Prirodzene sa ráta, že intermodálny terminál by mal byť organickou súčasťou širšieho logistického centra, aby sa dali očakávať synergické efekty so súvisiacich logistických riešení.


Požiadavky na intermodálny terminál