TOPlist
Od 18.05.2015

Kontinentálna kombinovaná doprava

Kontinentálna kombinovaná doprava znamená prepravu tovaru v intermodálnych nákladových jednotkách, ktorý má pôvod a je ohraničený destináciami v Európe. Tento segment kombinovanej dopravy zahŕňa aj príbrežnú námornú dopravu (sea short shipping) medzi prístavmi európskeho kontinentu a ostrovnými krajinami Európskej únie. Pre pohyb kontinentálneho tovaru zákazníci používajú „európske“ zariadenia - intermodálne nákladové jednotky, ktoré môžu používať pozemné dopravné prostriedky, lodné prievozy a prípadne lode príbrežnej námornej dopravy. Týmito sú domáce nákladné kontajnery, výmenné nadstavby a manipulovateľné cestné návesy. V tomto sektore kombinovanej dopravy zohrávajú dominantnú úlohu cestní zasielatelia a dopravci. Rozsah služieb poskytovaný operátormi kombinovanej dopravy v tomto sektore je spravidla obmedzený na prepravy z terminálu do terminálu.

UIC report 2012, bod 1.1