TOPlist
Od 18.05.2015

Logistika je organizácia a riadenie zásobovacieho reťazca v širšom zmysle. Reťazec môže siahať od zásobovania výrobcov, cez riadenie materiálu v závodoch, dodávanie do skladov a distribučných centier, triedenie, manipulovanie, balenie až po konečnú distribúciu k zákazníkovi.


Informácie z oblasti logistiky, monitor logistických periodík, publikácií, diskusie, názory, inzercia a iné.


www.logistickymonitor.sk


 
 
ChemLog - spolupráca v chemickej logistike v strednej a východnej Európe, je projekt európskej spolupráce medzi krajinskými vládami, chemickými zväzmi a výskumnými inštitúciami Nemecka, Poľska, Českej republiky, Slovenska, Maďarska, Rakúska a Talianska s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti chemického priemyslu zlepšením zdrojov v strednej a východnej Európe.
>>>>>
 

BATCo – (Baltic-Adriatic Transport Cooperation).
Projekt „Balticko-jadranská dopravná spolupráca“  má záujem prispievať k zlepšeniu ekonomického rozvoja pozdĺž Balticko-jadranskej osi prostredníctvom vytvárania podmienok pre čo najlepšiu integráciu dotknutých trhov a ich vyrovnaný rozvoj.

>>>>>
 

FLAVIA - Freight and Logistics Advancement in Central/South-East Europe - Validation of trade and transport processes, Implementation of improvement actions, Application of co-coordinated structures. Projekt vývoja logistiky a nákladnej dopravy v strednej a juhovýchodnej Európe – potvrdenie obchodných a dopravných postupov, zavádzanie zdokonaľujúcich opatrení, zavádzanie spolupracujúcich štruktúr.

>>>>>
 

SoNorA - (SOuth-NORth Axis)
Zlepšenie dopravnej infraštruktúry a služieb naprieč Európu. SoNorA je nadnárodný projekt spolupráce financovaný počas trvania programu Central Europe, ktorý je zameraný na pomoc pri zlepšení dopravnej dostupnosti medzi severnou a južnou Európu.

 >>>>>
 

SCANDRIA - Škandinávsko- jadranský koridor pre inovácie a rast (The Scandinavian-Adriatic Corridor for Innovation and Growth). Projekt, ktorý je postavený na základe zlepšenia dopravného spojenia medzi škandinávskymi krajinami krížom cez Európu a Berlín až do oblasti Jadranského mora.

 >>>>>