TOPlist
Od 18.05.2015

Medzinárodné dohody v kombinovanej doprave

 Aktualizované 1. 2. 2016

V oblasti kombinovanej dopravy sú platné tieto dohody:

 1. Dohoda medzi vládou SR a vládou Maďarskej republiky o medzinárodnej kombinovanej doprave bola podpísaná 28. januára 1997 a platnosť nadobudla dňa 23. júla 1997,
 2. Dohoda o spolupráci medzi MDPT SR a Ministerstvom dopravy a spojov Českej republiky o medzinárodnej kombinovanej doprave nadobudla platnosť dňom podpisu 23. októbra 1997,
 3. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o medzinárodnej kombinovanej doprave bola podpísaná dňa 26. mája 1998, platnosť nadobudla 10. februára 1999,
 4. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rakúskej republiky o medzinárodnej nákladnej doprave, ktorej súčasťou je Dodatkový protokol na podporu kombinovanej dopravy, bola podpísaná 15. decembra 1998, platnosť nadobudla 3. apríla 2001,
 5. Dohoda medzi vládou SR a vládou republiky Slovinsko o spolupráci v kombinovanej doprave bola podpísaná 9. februára 1999, platnosť nadobudla 1. mája 2000,
 6. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Holandského kráľovstva o medzinárodnej cestnej doprave, bola podpísaná 16.3.1999, platnosť nadobudla 1.12.1999,
 7. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o medzinárodnej cestnej doprave, bola podpísaná 28.3.2001, platnosť nadobudla 2.5.2001,
 8. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Estónskej republiky o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave, bola podpísaná 28.5.2001, platnosť nadobudla 18.7.2001,
 9. Dohoda medzi vládou SR a vládou Lotyšskej republiky bola podpísaná dňa 28. mája 2001, platnosť nadobudla 3. februára 2002,
 10. Dohoda medzi vládou SR a vládou Poľskej republiky o medzinárodnej kombinovanej doprave bola podpísaná 28. apríla 2001, platnosť nadobudla dňa 1. júna 2002,
 11. Dohoda medzi vládou SR a vládou Bulharskej republiky o medzinárodnej kombinovanej doprave bola podpísaná dňa 14. júna 2000, platnosť nadobudla 12. 9 2006,
 12. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a kabinetom ministrov Ukrajiny o medzinárodnej kombinovanej doprave bola podpísaná 26. 2. 2007 , platnosť nadobudla 29. 10. 2007,
 13. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Macedónskej republiky o medzinárodnej osobnej a nákladnej cestnej doprave bola podpísaná 11. 3. 2009, platnosť nadobudla 9. 2. 2009,
 14. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Srbskej republiky o medzinárodnej kombinovanej doprave bola podpísaná 1. 12. 2014, platnosť nadobudla 20. 1. 2016.