TOPlist
Od 18.05.2015

Multimodálna preprava - Multimodalita

Preprava nákladu viac ako jedným dopravným druhom z miesta odoslania do miesta určenia s priamym prekladaním tovaru z jedného dopravného prostriedky na iný.