TOPlist
Od 18.05.2015

 

SMERNICA RADY 92/106/EHS zo 7. decembra 1992 o stanovení spoločných pravidiel 
     pre určité typy kombinovanej dopravy tovaru medzi členskými štátmi

     Smernica 92/106/EHS v ďalších 14 jazykoch
     (slovenská originál verzia EÚ z roku 1992 neexistuje)


Návrh - SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa mení smernica
     92/106/EHS o stanovení spoločných pravidiel pre určité typy kombinovanej dopravy
     tovaru medzi členskými štátmi COM(2017)648 final

     SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa mení smernica
     92/106/EHS COM(2017)648 final v ďalších 23 jazykoch