TOPlist
Od 18.05.2015

  PRÍBREŽNÁ NÁMORNÁ DOPRAVA

Sea Short Shipping

Podľa definície Európskej komisie sa pod  príbrežnou námornou dopravou rozumie presun nákladov po mori medzi prístavmi situovanými v geografickej Európe, vrátane prístavov ostrovných krajín Európskej únie a prístavmi v neeurópskych krajinách na pobreží morí obkolesujúcich Európu. Námorná pobrežná doprava zahŕňa vnútroeurópske a medzinárodné námorné prepravy, vrátane tzv. približovacej námornej dopravnej služby (feeder) pozdĺž pobreží do a z riek a jazier. Koncept príbrežnej námornej dopravy je rozšírený najviac v doprave medzi členskými štátmi Európskej únie, Nórskom a Islandom a ostatnými štátmi Baltického, Stredozemného a Čierneho mora.

Definícia  príbrežnej námornej dopravy ako alternatívy k cestnej doprave:

Príbrežná námorná doprava je (1) preprava  nákladu kombinovanou dopravou  v rámci Európy na základe konceptu "z dverí do dverí", zvyčajne v kontajneroch alebo cestných súpravách. Najväčšia časť prepravy sa robí po mori.


(1) Kombinácia námornej a pozemnej kombinovanej dopravy.