TOPlist
Od 18.05.2015

REZOLÚCIA RADY

z 15. decembra 1981

o železničnej politike spoločenstva

(82/C 622/01).

 Rezolúcia Rady č. 82/C 622/01 o železničnej politike spoločenstva - plný text

- výťah -

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

Je toho názoru, že v rámci spoločnej dopravnej politiky, by mala byť venovaná pozornosť najmä nasledovným oblastiam:

- rozvoju kombinovanej dopravy,

Ďalej sa komisia upozorňuje na to, aby rade predložila, po nadviazaní potrebných kontaktov so železničnými podnikmi, ak je to možné do 1. júla 1982 správu s priloženými návrhmi týkajúcimi sa :

- organizácie a rozvoja kontajnerovej prepravy,

- možného systému železničných spojení a nákladných manipulačných centier k zvládnutiu budúceho zvýšenia kombinovanej dopravy, s naznačením technických charakteristík.