TOPlist
Od 18.05.2015www.intermodal-terminals.eu

AGORA – je projekt nazvaný rovnako ako zvláštna tržnica v starovekom Grécku, kde sa vymieňali myšlienky a vedomosti. Projekt zameraný na riadenie vnútrozemských intermodálnych terminálov v logistických zásobovacích reťazcoch bol spolufinancovaný z programu Marco Polo ako akcia spoločného vzdelávania.

   Združenie, ktoré realizovalo projekt, je zložené z prevádzkovateľov intermodálnych terminálov a operátorov kombinovanej dopravy z Rakúska, Belgicka, Francúzska, Nemecka, Maďarska, Talianska a Holandska pod vedením obchodného oddelenia terminálových služieb RailCargoAustria.


Databáza intermodálnych terminálov v európskych krajinách

   Členovia združenia predstavujú všetky kategórie intermodálnych terminálov s ohľadom na segment trhu kombinovanej dopravy, so službami, ktoré poskytuje a jeho vybavením, (kontinentálne a vnútrozemské kontajnerové služby) a ich umiestnenie v námorných prístavoch (Antwerp, Rotterdam), železničných prístavoch (Lübeck), vnútrozemských prístavoch (napr. Duisburg, Neuss, Linz), alebo “suchozemské” prístavy (napr. Köln, Wien, Graz, Budapest, Bologna). Terminály ponúkajú rôznorodosť služieb (prekládku, zoraďovanie vlakov, cestné rozozy, údržbu a opravy, skladovanie nákladových jednotiek , …) a sú prepojené navzájom a s tretími stranami intermodálnou službou. Celkom 14 spoločníkov združenia predstavuje okolo 50 európskych terminálov s ročnou kapacitou výkonov na prekládku a spracovanie 9 miliónov TEU a tvoria asi jednu tretinu celkových európskych kapacít.

 

   Intermodálne terminály a ich úroveň sú rozhodujúce pre rast intermodálnej prepravy pretože umožňujú fyzické prepojenie medzi rôznymi dopravnými druhmi a často usmerňujú záujmy účastníkov intermodálnych dopravných reťazcov. Na projekte sa zúčastnilo vyše tridsať firemných expertov z ôsmich krajín Európy, ktorých materské firmy zmanipulujú ročne vyše 6 miliónov intermodálnych nákladových jednotiek.

Popis základných funkcií intermodálneho terminálu podľa projektu AGORA

Popis základného technického vybavenia intermodálneho terminálu podľa projektu AGORA

   Program výmeny skúseností sa realizoval nasledovne:

Fórum 1: Dobré skúsenosti v riadení terminálov

Fórum 2: Dobré skúsenosti v riadení intermodálnych prepojení

Fórum 3: Posilnenie spolupráce medzi európskymi prevádzkovateľmi intermodálnych terminálov

Terminály pokračujú v spoločnom vzdelávaní a zlepšovaní služieb

   Na záverečnej konferencii vo Frankfurte nad Mohanom sa účastníci projektu dohodli, že budú pokračovať ďalej v projekte výmeny skúseností zameraných na zlepšovanie služieb intermodálnych terminálov. Za tým účelom sa zriaďuje stála pracovná skupina „Terminálová záujmová skupina“ (pod synonymom „Skupina AGORA“).

   Predmet tejto spolupráce zahŕňa:

   Prevádzkovatelia terminálov uvítajú každého nového záujemcu o informácie ohľadom členstva v AGORA.

   Toto vyhlásenie bolo zverejnené na záverečnej konferencii AGORA vo Frankfurte nad Mohanom 9. novembra 2010 v prítomnosti 40 reprezentantov európskych intermodálnych terminálov, ministerstiev dopravy Holandska, Nemecka, Luxemburska, Rumunska, Švajčiarska, Slovenska a Talianska, ako aj intermodálnych profesných združení.

Kontakt pre ďalšie informácie:
Uwe Sondermann
KombiConsult
Tel.: +49 69 244 329 3172
agora@intermodal-terminals.eu