TOPlist
Od 18.05.2015

DIOMIS II - Slovensko

Štúdia DIOMIS II (Developing Infrastructure and Operating Models for Intermodal Shift) o rozvoji infraštruktúry a riadiacich modelov pre intermodálnu prepravu, ktorá bola vypracovaná na základe objednávky UIC - Medzinárodnej únie železníc, po úvodnej štúdii DIOMIS venovanej štátom západnej Európy, zhodnotila stav a odhadla vývoj infraštruktúry intermodálnej prepravy v nových členských štátoch Európskej únie zo strednej a juhovýchodnej Európy.

S dovolením UIC manažmentu bola preložená konečná správa štúdie do slovenčiny a zverejňujeme ju na tomto mieste:

   Rozvoj infraštruktúry a riadiacich modelov pre intermodálnu prepravu II - Slovensko

správa je presným prekladom "Developing Infrastructure and Operating Models for Intermodal Shift - DIOMIS II", ktorá je uverejnená na stránke:

    Developing Infrastructure and Operating Models for Intermodal Shift II - Slovakia

Správa v slovenskom preklade je na tomto mieste uverejnená s láskavým dovolením pani Sandry Gehenot, staršieho radcu UIC pre nákladnú a kombinovanú dopravu.

      Ďalšie informácie o DIOMIS je možné nájsť na stránke: