TOPlist
Od 18.05.2015

Technológie kombinovanej dopravy

   Kombinovaná doprava predstavuje množstvo rôznych dopravných technológií, z ktorýchniektoré boli vyvinuté špecificky pre tento spôsob dopravy , ale iné sú len prevzaté zo základných druhov dopráv. Ich rôznymi kombináciami vznikli potom jednotlivé druhy kombinovanej dopravy. Existuje viacero klasifikácií týchto druhov podľa toho, z akého hľadiska je kombinovaná doprava posudzovaná. V každom prípade je však kombinovaná doprava komplexná, to znamená "od dverí k dverám" od odosielateľa k príjemcovi.