TOPlist
Od 18.05.2015

„nákladný terminál“ je zariadenie, ktoré sa nachádza na koridore nákladnej dopravy a ktoré je špeciálne upravené na účely nakladania tovaru na nákladné vlaky a/alebo vykladania tovaru z nákladných vlakov, na účely integrácie železničnej nákladnej dopravy s cestnou, námornou, riečnou a leteckou dopravou a na účely zostavovania alebo zmeny zostavy nákladných vlakov; a v prípade potreby na účely výkonu bežných postupov na hraniciach s krajinami s iným železničným rozchodom.


Nariadenie č. 913/2010/EU o konkurencieschopnej železničnej doprave, čl. 2, ods. 2, písm. c.

„terminál nákladnej dopravy“ je štruktúra vybavená na účely prekládky nákladu medzi minimálne dvoma druhmi dopravy alebo medzi dvoma rôznymi železničnými systémami a na účely dočasného uskladnenia nákladu, ako sú prístavy, vnútrozemské prístavy, letiská a terminály intermodálnej prepravy;


Nariadenie č. 1315/2013/EÚ o usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete a o zrušení rozhodnutia č. 661/2010/EÚ, čl.3, písm. s.

V praxi rozlišujeme: