TOPlist
Od 18.05.2015

Železničné trate a umiestnenie prekladísk 
kombinovanej dopravy v Slovenskej republike podľa dohody
AGTC

 

EURÓPSKA DOHODA O NAJDÔLEŽITEJŠÍCH TRASÁCH MEDZINÁRODNEJ  KOMBINOVANEJ DOPRAVY A PRÍSLUŠNÝCH OBJEKTOCH - (AGTC)

Do siete najdôležitejších železničných tratí medzinárodnej kombinovanej dopravy v Dohode AGTC sú na území SR zaradené tieto železničné trate ŽSR: 

C - E 30/1
Krakow - Muszyna/PKP - Plaveč - Prešov - Kysak - Košice - Čaňa - Hidasnémeti/MÁV - Miskolc

C - E 40
Le Havre - Paris - Frankfurt/M - Nürnberg - Plzeň - Praha 

C - E 52
Wien- Marchegg / ÖBB - Devínska Nová Ves - Bratislava - Galanta - Nové Zámky - Šturovo - Szob/MÁV - Budapest - Szolnok - Debrecen - Nyíregyháza

C - E 61
Dresden - Nymburg - Kolín - Brno- Břeclav - Lanžhot/ČD - Kúty

C - E 63
Zwardoň - Skalité - Čadca - Žilina

Železničné trate na území SR zaradené do AGTC majú dĺžku aj s ich spoločnými úsekmi 1216 km. Absolútna dĺžka železničných tratí bez spoločných úsekov tratí je 1033 km. 

Prekážky priestorovej priechodnosti železničných tratí SR zaradených do Dohody AGTC eviduje ŽSR - Odbor železničných tratí a stavieb.

Parametre infraštruktúry existujúcich tratí ŽSR, zaradených v trasách Dohody AGTC v oblasti priechodnosti zodpovedajú nakladacej miere UIC-B. Všetky trate ŽSR zaradené do Dohody AGTC majú hmotnosť na nápravu 22,5 t.  

Minimálna užitočná dĺžka staničných koľají 600 m bude postupne predlžovaná na základe projektu modernizácie železničných tratí tak, aby sa dosiahol cieľ 750 m požadovaný Dohodou AGTC. Maximálna povolená hmotnosť vlakov je na jednotlivých traťových úsekoch upravovaná tak, aby dosiahla min 1500 t.