TOPlist
Od 18.05.2015

Tranzitná preprava cez Ruskú federáciu

Prezident Ruskej federácie podpísal nariadenie, ktorým sa možnosť tranzitnej cestnej a železničnej dopravy pôvodom z Ukrajiny cez územie Ruskej federácie do tretích krajín ako je napríklad Kazachstan úplne obmedzuje. Ak napriek tomu chce Ukrajina využívať tranzit cez Ruskú federáciu musí vstúpiť najprv na územie Bieloruska a odtiaľ môže pokračovať do Ruskej federácie. Na hraniciach s Bieloruska a Ruskej federácie budú všetky tranzitné zásielky opatrené monitorovacím a sledovacím zariadením globálnej satelitnej navigácie a podliehajú sledovaniu po celý čas tranzitu. Nariadenie má platnosť do 1. júla 2016 a následným nariadením bolo predĺžené do 31.12.2017.

Tieto obmedzenia sa ale nevzťahujú na prepravy z krajín Európskej únie cez územie Ruskej federácie do tretích krajín ako je Kazachstan alebo Čína, alebo v opačnom poradí s ázijských krajín cez územie Ruskej federácie a Ukrajinu do krajín Európskej únie. Tam vládny výnos zavádza hraničnú kontrolu so všetkými náležitosťami, ktoré k nemu patria.

Hodvábna cesta otvorená

Dňa 6. augusta 2015 bola oficiálne spustená prvá pravidelná kontajnerová vlaková linka v týždenných intervaloch "Prístav Yingkou v Číne - Terminál Dobrá na Slovensku" pod menom China Europe International.

Prelom v kombinovanej doprave

Európskej únia prijala nové Nariadenie (priamo platný právny akt v členských štátoch EÚ) Európskeho parlamentu a Rady č.913/2010/EU z 22. septembra 2010 o európskej železničnej sieti pre konkurencieschopnú nákladnú dopravu. V tomto nariadení získava na európskej úrovni kombinovaná doprava po prvý krát v histórii možnosť uplatňovať svoj vplyv na riadenie železničných dopravných koridorov.

Nariadenie okrem toho, že vytvára právny základ pre zriaďovanie železničných nákladných koridorov a ich spoločné riadenie, otvára cestu pre dopravcov, zasielateľov operátorov a prevádzkovateľov terminálov kombinovanej dopravy v poradných orgánoch správnych rád koridorov.

Tento "prelomový" krok pre kombinovanú dopravu, na ktorý sa odhodlala Európska únia má v zmysle spoločnej dopravnej politiky otvoriť úplne železničné dopravné cesty naprieč členskými štátmi po území celej únie a odstrániť doterajšie administratívne bariéry.

Budúcnosť nákladnej železničnej dopravy
Osem veľkých výziev pre európsku železničnú nákladnú dopravu

V súčasnosti čelíme najhoršej ekonomickej kríze v druhej polovičke storočia, európsky železniční operátori čelia dlhodobej finančným, politickým a technickým prekážkam. Keit Barrow podáva správu z konferencie Trhové sily pre budúcnosť železničnej nákladnej dopravy, konanej v Berlíne, na ktorej delegáti diskutovali o najsúrnejších východiskách v odbore, a akými nástrojmi ich zvládnuť.
.................................
Predpoveď UIC udáva, že medzinárodná kombinovaná doprava sa veľmi rýchlo vráti na svoj vývojový trend pred recesiou, v národnej preprave na 7,8 % a 8,4 % v medzinárodnej preprave a p. Petermans upozornil, že rozvoj bude limitovaný kapacitami trakcie, terminálov a vozňového parku. Potrebné budú nové kapacity v množstve cca 3,4 milióna terminálových prekládok za rok do roku 2015, investície, ktoré sú už v súčasnosti plánované.
................................
Zvýšenie modálneho presunu bude závisieť od komplexu politických a technických faktorov, pričom bude potrebné radikálne zmeniť myslenie a kompromisy na všetkých stranách. Reakcie tvorcov politiky pre určité neželezničné dopravné východiská, najmä zavádzanie tzv. giga-lajnerov a uplatneniu dane Eurovinety na ťažké vozidlá budú tiež kľúčové.
...............................
„Ak sa nemôžem dostať do terminálu, nemôžem prevádzkovať železničnú nákladnú dopravu“, povedal Berkeley. „Je výnimočné, že by vlakový operátor vlastnil zriaďovacie koľajisko a bránil konkurencii na vstupe. Terminály musia byť budované zo štátnych fondov a otvorené pre každého".

Prameň: IRJ, Január 2010

................................
Železničná doprava tvorí chrbticu dopravnej sústavy EÚ a jej charakteristické danosti z nej vytvárajú základného nositeľa udržateľnej dopravy. Pokúsme sa preto prelomiť doposiaľ zažité stereotypy pri jej prevádzkovaní v záujme jej znovuzrodenia pre prospech spoločenstva.

Pozn. redakcie