TOPlist
Od 18.05.2015

VYHLÁŠKA
350/2010 Z.z.

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

z 19. augusta 2010
o stavebnom a technickom poriadku dráh

 Vyhláška 350/2010 Z.z. o stavebnom a technickom poriadku dráh - plný text

Príloha  2
SÚČASTI ŽELEZNIČNEJ DRÁHY

Súčasti železničnej dráhy sú:

j) stavby, budovy a zariadenia pre organizovanie a riadenie dopravy na dráhe vrátane priestorov pre železničný podnik, na zabezpečenie prepravných požiadaviek, na údržbu, zásobovanie a opravu dráhových vozidiel vrátane terminálov kombinovanej dopravy a inžinierske siete potrebné na ich prevádzkovanie.