TOPlist
Od 18.05.2015

416/2008 Z.z.

VYHLÁŠKA

Štatistického úradu Slovenskej republiky

z 13. októbra 2008,

ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2009 až 2011

 Vyhláška č. 416/2008 Z.z. ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2009 až 2011 - plný text

 Príloha č. 2 k vyhláške č. 416/2008 Z.z. ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2009 až 2011

- výťah -

Príloha č. 2

95. KD (MDPT SR) 1-01 Ročný výkaz o technických a prevádzkových parametroch terminálu kombinovanej dopravy

96. KD (MDPT SR) 2-01 Ročný výkaz o preprave tovaru kombinovanou dopravou