TOPlist
Od 18.05.2015

Výkony kombinovanej dopravy
v Slovenskej republike

 Dlhodobý vývoj výkonov KD v rokoch 1993 - 2017 v hrubých tonách

Rok

vnútro

vývoz

dovoz

tranzit

spolu

trendy

1993

49 520

145 979

39 886

23 976

259 361

%

1994

43 497

81 633

27 424

39 456

192 010

-26

1995

27 880

77 380

34 353

80 688

220 301

15

1996

-

-

-

-

313 093

42

1997

28 346

54 263

70 045

232 983

385 637

23

1998

23 516

70 352

108 056

223 585

425 509

10

1999

13 043

70 057

81 206

268 134

432 440

2

2000

15 892

116 909

92 924

338 503

564 228

30

2001

15 634

156 604

155 641

304 619

632 498

12

2002

23 784

152 231

210 063

370 183

756 261

20

2003

22 159

153 867

280 929

397 675

854 630

13

2004

15 737

226 072

358 111

351 936

951 856

11

2005

28 000

388 000

445 000

395 000

1 256 000

32

2006

51 073

437 293

501 870

345 580

1 335 816

6

2007

93 302

526 885

807 757

431 382

1 859 326

39

2008

104 626

753 623

1 079 833

394 985

2 333 067

25

2009

163 787

782 839

899 104

229 236

2 074 966

-11

2010

163 024

1 129 479

1 162 635

323 988

2 779 126

34

2011

258 285

1 438 241

1 612 269

322 111

3 630 906

31

2012

933 180

1 343 196

1 054 039

376 305

3 706 720

2

2013

473 892

1 861 151

1 987 094

151 847

4 473 984

21

2014

574 291

1 933 303

2 186 747

160 284

4 854 625

9

2015

561 957

1 979 724

2 216 612 

278 577

5 036 870

4

2016

509 066

2 141 542

2 253 127

408 593

5 312 328

5

2017

530 791

1 962 902

2 118 877

886 191

5 498 761

4

 Dlhodobý medziročný priemerný rast v % za rok

14

Vývoj v intermodálnej preprave v SR v rokoch 1993 – 2017:

 

Kombinovaná doprava na Slovensku je prostredníctvom svojich operátorov orientovaná na zámorskú kombinovanú dopravu, ktorá je označovaná aj ako vnútrozemská prístavná služba. Linky kombinovanej dopravy sú zo Slovenska a na Slovensko smerované cez atlantické prístavy Rotterdam, Brémy, Hamburg a jadranský prístav Koper.

Podiel dopravných tokov cez jednotlivé intermodálne terminály v hrubých tonách a počte zmanipulovaných intermodálnych nákladových jednotiek za rok 2011:

 

*Košice KT SKD Intrans + KT Košice, Haniska pri Košiciach, Metrans Dunajská Streda

Dopravné toky realizované jednotlivými operátormi sa prejavili na výkonoch jednotlivých terminálov za rok 2010 takto: 

Kontajnerové prekladisko / intermodálny terminál

Množstvo prepraveného tovaru*

Množstvo zmanipulovaných INJ**

ton

%

INJ

%

Dunajská Streda

1 020 700

53,28

76 707

44,19

Bratislava - Pálenisko

222 298

11,60

17 837

10,28

Sládkovičovo

120 058

6,27

12 299

7,09

Žilina

375 345

19,59

48 802

28,11

Dobrá

77 665

4,05

6 610

3,81

Bratislava UNS

85 587

4,47

10 328

5,95

Košice

14 005

0,73

1 007

0,58

Spolu

1 915 658

100,00

173 590

100,00

Dopravné toky realizované jednotlivými operátormi sa prejavili na výkonoch jednotlivých terminálov za rok 2009 takto:

Kontajnerové prekladisko / intermodálny terminál

Množstvo prepraveného tovaru*

Množstvo zmanipulovaných INJ**

ton

%

INJ

%

Dunajská Streda

802 178

55,70

64 847

56,79

Bratislava - Pálenisko

221 980

15,41

22 040

19,30

Sládkovičovo

133 900

9,30

6 905

6,05

Žilina

196 225

13,63

16 600

14,54

Dobrá

12 835

0,89

1 406

1,23

Bratislava UNS

59 887

4,16

2 114

1,85

Košice

13 044

0,91

282

0,25

Spolu

1 440 049

100,00

114 194

100,00

Dopravné toky realizované jednotlivými operátormi sa prejavili na výkonoch jednotlivých terminálov za rok 2008 takto:

Kontajnerové prekladisko / Intermodálny terminál

Množstvo prepraveného tovaru*

Množstvo zmanipulovaných INJ**

ton

%

INJ

%

Dunajská Streda

810 328

54,8

71 052

53,71

Bratislava - Pálenisko

246 172

21,3

21 252

20,67

Sládkovičovo

179 140

9,9

18 768

6,48

Žilina

215 464

11,5

28 985

15,57

Dobrá

24 899

0,8

3 141

1,32

Bratislava UNS

99 825

1,5

9 161

1,98

Košice

1 606

0,1

217

0,26

Spolu

1 577 434

99,9

152 576

100,00

Dopravné toky realizované jednotlivými operátormi sa prejavili na výkonoch jednotlivých terminálov za rok 2007 takto:

Kontajnerový prekladisko/ Intermodálny terminál

Množstvo prepraveného tovaru*

Množstvo zmanipulovaných INJ**

brutto ton

%

INJ

%

Dunajská Streda

663 863

54,82

57 264

53,71

Bratislava - Pálenisko

258 523

21,35

22 040

20,67

Sládkovičovo

120 187

9,92

6 905

6,48

Žilina

139 530

11,52

16 600

15,57

Dobrá

9 328

0,77

1 406

1,32

Bratislava UNS

17 940

1,48

2 114

1,98

Košice

1 590

0,13

282

0,26

Total

1 210 961

100

106 611

100,00

* Zdroj: ZSSK CARGO
** INJ - Intermodálna nákladová jednotka