TOPlist
Od 18.05.2015

145/1995 Z.z.

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 22. júna 1995

o správnych poplatkoch

 Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch - plný text

- výťah -

Príloha zákona
Národnej rady Slovenskej republiky
č. 145/1995 Z. z.

SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV

Položka 158

a) Vydanie osvedčenia orgánmi colnej správy o spôsobilosti dopravných
    prostriedkov a kontajnerov na prepravu tovaru pod colnou uzáverou           6, 50