TOPlist
Od 18.05.2015

Zámorská kombinovaná doprava

Zámorská kombinovaná doprava označovaná v námornej terminológii ako vnútrozemská prístavná služba (hinterland port service) znamená prepravu námorných kontajnerov medzi námornými prístavmi a vnútrozemskými destináciami v Európe. Kontajnery väčšinou vezú výlučne mimo - kontinentálny náklad, t. j. tovar ktorý pochádza alebo končí v zámorí. V zámorskej kombinovanej doprave sa používajú v skutočnosti len 8´ široké kontajnery, ktoré spĺňajú normy ISO, ktoré sú dlhé 20´, 40´ alebo 45´ stôp. Na rozdiel od kontinentálnej kombinovanej dopravy operátori kombinovanej dopravy zvyčajne poskytujú svojim zákazníkom úplný balík služieb z prístavu "od dverí do dverí" (door-to-door) vrátane počiatočnej a koncovej cestnej dopravy, colné vybavenie a službu skladovania prázdnych kontajnerov.

UIC report 2012, bod 1.1